Bakal Terbit! Dari penerbit judul terlaris, Kitāb Ādāb Perempuan, kami bawakan …


Bakal Terbit!

Dari penerbit judul terlaris, Kitāb Ādāb Perempuan, kami bawakan judul terbaharu:

Risālah Seruan Kepada Jenis Yang Lembut: Perempuan-Perempuan
oleh: ‘Abdu’Llāh ‘Abdu’r-Raḥmān al-Johori
Tarikh terbitan kitāb: 1358 Hijrah / 1939 Masihi

Penerbit: Akademi Jawi Malaysia

Dilengkapi dengan
• Pengenalan
• Perūmīan bernota kaki
• Glosari dan Indeks

Cetakan pada kertas bermutu

Petikan kitāb:

Maka risālah yang hendak dimashhūrkan itu telah ditawarkan kepada saya supaya menulis dan menerbitkan daripada seutama-utama perkataan dari dalam Kitāb Allāh yang diturunkan atas perjalanan RasūlNya, yang mekhabarkan:

• keterangan di dalam segala ḥaqq perempuan-perempuan; dan
• membetulkan perkara yang wājib atas jenis al-laṭīf (jenis yang lembut – perempuan-perempuan).

Supaya diketahui oleh tiap-tiap bangsa yang dikehendaki atas sekalian laki-laki, dan supaya boleh disalin karangan itu dalam bahasanya yang mashhūr, ditaburkan pada segenap jajahan yang jauh-jauh pada hari ulang tahun diperanakkan Rasūlu’Llāh — ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallam — itu, mulai dari ulang tarikh pindahnya Hijrah bagi ingatan sekalian Muslimīn.

… Maka sukacitalah saya memulakan tulisan saya dengan seruan ‘ām kepada sekalian perempuan, supaya mereka itu mengetahui akan segala ḥaqqnya dan supaya perempuan-perempuan itu dikenal oleh sekalian laki-laki…

*****

Berminat untuk menjadi yang pertama mendapatkan naskhah ini?

Tinggalkan komen “SAYA TEMPAH”.

#kitabadabperempuan #risalahseruankepadajenisyanglembut #siripersuratanjawi
Source

2 thoughts on “Bakal Terbit! Dari penerbit judul terlaris, Kitāb Ādāb Perempuan, kami bawakan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *