Kejakunan Setengah orang-orang Barat itu tidak mengetahui betul qā‘idah sharī‘i…


Kejakunan

Setengah orang-orang Barat itu tidak mengetahui betul qā‘idah sharī‘iat Islām yang memelihara kehormatan perempuan-perempuan, hingga mereka-mereka bermegah-megah atas orang Islām dan menuduh Islām dengan kejakunan di dalam ḥāl perempuan-perempuan. Kemudian sesetengah mereka tiada ketahui apa-apa keadaan agama Islām, padaḥāl sebenar-benarnya orang Islām itu ada mengikut aturan-aturan ḥukum agamanya.

Kata Ustādh al-Imām Shaykh Muḥammad ‘Abduh:
Sekali peristiwa, sedang ia mengajar | di dalam Masjid al-Azhar, tiba-tiba datang dua orang perjalanan bangsa Barat kerana melawat. Maka di antara keduanya melalui di dalam masjid itu, dilihatnya dua orang perawan Islām berjalan di dalam masjid. Maka terkejut ia, seraya berkata: “Apa ini? Perempuan masuk masjid?” Maka jawab Ustādh al-Imām: “Apa yang menghairankan tuan padanya?” Maka katanya: “Kami tahu yang agama Islām telah menetapkan yang perempuan-perempuan itu seperti haiwan, tiada ada ibadat atasnya.” Setelah itu, dikhabarkan oleh Ustādh al-Imām kesalahan sangkaan itu dan mensharaḥkan kepadanya ayat-ayat periḥāl perempuan-perempuan dalam Islām.

– ‘Abdu’Llāh ‘Abdu’r-Raḥmān al-Johori

Risālah Seruan Kepada Jenis Yang Lembut: Perempuan-Perempuan

*****

Bakal Terbit!

Dari penerbit judul terlaris, Kitāb Ādāb Perempuan, kami bawakan judul terbaharu:

Risālah Seruan Kepada Jenis Yang Lembut: Perempuan-Perempuan
oleh: ‘Abdu’Llāh ‘Abdu’r-Raḥmān al-Johori
Tarikh terbitan kitāb: 1358 Hijrah / 1939 Masihi
Penerbit: Akademi Jawi Malaysia

Dilengkapi dengan
• Pengenalan
• Perūmīan bernota kaki
• Glosari dan Indeks

Cetakan pada kertas bermutu

Tarikh Terbit: Oktober 2017

Berminat untuk menjadi yang pertama mendapatkan naskhah ini?

Tinggalkan komen “SAYA TEMPAH”.

#risalahperempuan #kitabjawi #siripersuratanjawi #kitabadabperempuan
Source

One thought on “Kejakunan Setengah orang-orang Barat itu tidak mengetahui betul qā‘idah sharī‘i…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *